Όροι χρήσης

1. Άδεια Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοχώρου ftinapota.gr είναι περιεχόμενο πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του ftinapota.gr.

Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κ.λπ. ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την άδεια του ftinapota.gr επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», του Ποινικού Κώδικα, και του άρθρου 60 του Αστικού Κώδικα, καθώς και άλλων εφαρμοστέων διατάξεων.

Η σχετική άδεια χρήσης μπορεί να ζητηθεί από τους δικαιούχους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected].

2. Απαλλαγή Ευθύνης

Τα στοιχεία του ιστοχώρου ftinapota.gr έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Το ftinapota.gr δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής. Επιπλέον, το ftinapota.gr δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε μεταβολή στις τιμές που αναφέρονται στον ιστοχώρο ftinapota.gr

3. Ασφάλεια

Το ftinapota.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και τη χρήση των υπηρεσιών του.

2010 - 2012 Περιεχόμενο © ftinapota.gr | Όροι χρήσης